ارزیابی کیفی هتل اطلس توسط شرکت مشاور

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، با اشاره به برگزاری جلسه  در خصوص ارزیابی کیفی و سطح ستاره هتل اطلس واقع در کوی صنعتی ، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان بهره بردار از هتل مشخص شده است، طی شش ماه آینده نواقص موجود در هتل اطلس ، بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان، توسط پیمانکار بازسازی رفع گردد.

وی تاکید کرد: در این راستا در حال انعقاد قرارداد با مشاور ذیصلاح، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشیم.

Scroll to Top