آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار .احداث و بهربرداری از باشگاه بیلیارد پارک شهید باهنر و پیاده راه بلوار ورزش ( فود استریت )و سرویس های بهداشتی سطح شهر

Scroll to Top