بام اراک

سایت پردیس کوهستان مستوفی با مساحتی حدود ۱۵۰ هکتار در غرب شهر اراک واقع شده است قرارگیری این سایت در محل تلاقی کمربندی شمالی و…