حوزه فن آوری اطلاعات

 

1- ایجاد چتر وای فای شهر اراک

2- توسعه شبکه فیبر نوری شهر اراک

3- هوشمند سازی سیستم های مدیریت بحران

4- توسعه و نگاهداشت و تجاری سازی دیتاسنتر شهری

5- تامین ، تجهیز ، نصب و راه اندازی سیستم کنترل ترافیک مکانیزه شهر

6- توسعه کیف پول الکترونیک برای خدمات شهری