حوزه فرهنگ و هنر

 

1- تجاری سازی فضاهای فرهنگی موجود در نواحی شهری

2- تاسیس پردیس های سینمایی و تئاتر و سالن های سینمای مدرن

3- تاسیس موزه های تخصصی و مدرن