حوزه کسب و کار

 

1- مراکز مالی و تالارهای بورس

2- مراکز تخصصی کسب و کار و پردیس های نوآوری و فناوری

3- مجموعه های تجاری 

4- پردیس های تخصصی صنوف

5- مجموعه های نمایشگاهی در مقیاسهای مختلف

6- بازارچه های محله